General Questions

Hva må tas hensyn til ved en migrasjon til Mystore.no?

Click here for the English version

En Cart2Cart migrasjon til Mystore.no må hensyntas med følgende punkter:

  1. Hvis feltene First Name, Last Name eller City fields under “Customer address” er tomme vil migrasjonen fylle inn “N/A” (Not available).
  2. Feltene First name, Last name, City og Country i “Order Address” og “Order Customer Info” er obligatoriske. Om disse er tomme etter migrasjonen vil disse bli autoutfylt etter standarder i Mystore.no:

 

 •  

 

   • First name — N/A

 

 •  

 

   • Last name — N/A

 

 •  

 

   • City — City

 

 •  

 

  • Country — Sweden
 1. Alle Products som ikke er lagt i en Product Category i din nåværende nettbutikk, vil automatisk bli lagt i en hidden Category i din Mystore.no-nettbutikk. Det vil da bli en manuell jobb for nettbutikkeier å sortere disse til riktig kategori.
 2. Før migrasjonen til Mystore.no bør man sjekke at Reviews er linket med både Product og Customer entities. Hvis ikke vil importen hoppe over denne.
 3. Orders som ikke er linket med en kunde vil også hoppes over. Dette kan være tilfellet hvis noen har handlet som gjest eller kundekortet er slettet.
 4. “Clear current data on Target Store before Migration”. Dette ekstravalget kan ta lengre tid å utføre i en migrasjon til Mystore.no enn i gjennomsnittlige nettbutikker.
 5. Siden det ikke er kategoriinfo i Mystore.no sine URLer kan det hende at noen URLer blir duplisert. I disse tilfellene vil det legges til et 1-tall eller 2-tall sist i URLene.

Eksempel:

Følgende to produkt-URLer eksisterer i din nåværende butikk:
http://www.source-store.com/men-belts/belt-armani
http://www.source-store.com/women-belts/belt-armani

Migrasjonen til Mystore.no vil se på disse som duplikater i og med at de vil se slik ut i Mystore.no:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani

For å unngå duplikater vil det legges til tall på slutten av én av URLene:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani-1

Just set up the migration and choose the entities to move – the service will do the rest.

Try It Free

Delegate the job to the highly-skilled migration experts and get the job done.

Choose Package
Stop war in Ukraine